Dataretentie in België

Doe een donatie

Uw privacy is van onschatbare waarde. Aan de procedure om de wet op dataretentie af te schaffen, hangt echter wel een kostenplaatje. Die kost kunnen de Liga voor Mensenrechten, de Ligue des droits de l’Homme en NURPA niet alleen dragen.

In ruil voor je gift wordt een juridisch verzoekschrift geschreven dat de vernietiging van de Belgische Dataretentiewet bij het Grondwettelijk Hof vraagt. Tien weken lang zamelen we het geld in dat nodig is om de kosten van onze advocaat te dekken. Raf Jespers, advocaat bij Progress Lawyers Network en auteur van het boek “Big Brother in Europa” werkte, in samenwerking met de Liga, voor ons het verzoekschrift uit. Voor de Liga, de Ligue en NURPA betekent zo’n juridische strijd natuurlijk een grote kost. Met uw hulp kunnen we deze rechtszaak bekostigen. Want privacy is tenslotte toch een waardevol goed!

De juridische strijd belooft een lange weg te worden. Het verzoekschrift wordt in februari ingediend bij het Grondwettelijk Hof en we mogen al snel op een jaar rekenen alvorens het Hof definitief tot een uitspraak komt. Alle partijen worden eerst uitgenodigd om schriftelijk hun standpunten uiteen te zetten. Daarna volgt een mondelinge toelichting op een openbare terechtzitting voor de twaalf rechters van het Hof. Deze rechters waken over de inachtneming van de Grondwet door de Belgische wetgevers. Nadien trekken zij zich terug om zich over de zaak te beraden. Een uitspraak wordt ten vroegste begin 2015 verwacht.

Het Hof kan de Belgische dataretentiewet ongrondwettig verklaren en vernietigen. In dat geval dienen de wetgevers zich opnieuw over de materie - lees: onze privacy - te buigen.

Elke bijdrage; van klein tot hopelijk iets groter, helpt ons vooruit.

Verspreid de boodschap verder

De bescherming van de privacy gaat ons allemaal aan. Verspreid deze info via alle mogelijke kanalen:

Steun ons

Financier (de bescherming van) jouw privacy, niet de (uitbouw van een) controlestaat.

  • 85 donaties
  • 5717 € behaald
  • 114% van 5000€

De campagne is nu voorbij. Dank je!

Taal

Citaat

Een maatschappij die een fundamentele vrijheid opoffert voor een beetje veiligheid, verdient geen van beiden.

Benjamin Franklin