Dataretentie in België

Bewaren van onze gegevens: alles wat we doen wordt gecontroleerd

In juli 2013 keurde het parlement een wet goed die telecomoperatoren en internetproviders ertoe dwingt de metadata van de communicatie van hun gebruikers een jaar lang te bewaren. Elektronische communicatie (telefoon, gsm, internet) neemt een prominente plaats in in het leven van iedereen. Het bewaren van deze communicatiegegevens ontneemt burgers een hele reeks fundamentele rechten en vrijheden. Drie mensenrechtenorganisaties zullen daarom een beroep tot vernietiging van de wet introduceren bij het Grondwettelijk Hof.

Van Europese Richtlijn tot Belgische wet

De wet die op 30 juli werd aangenomen, is de omzetting van de Europese richtlijn betreffende de bewaring van gegevens (2006/24/EC) in Belgisch recht.

In de nasleep van de tragische gebeurtenissen in Madrid en Londen, verkreeg de richtlijn de steun van een meerderheid van de Europese parlementsleden. Ze werd goedgekeurd in 2006, in slechts 3 maanden tijd, na een hectische race doorheen alle Europese instellingen (waardoor het een van de snelst aangenomen richtlijnen in de geschiedenis van de EU werd).

In het licht van de bestrijding van "ernstige" criminaliteit, dwingt de Richtlijn telecomoperatoren en internetproviders (uitgebreid tot iedereen die elektronische communicatiediensten aan het publiek aanbiedt) om alle metadata betreffende communicatie voor een periode van zes maanden tot twee jaar te bewaren.

België had de Richtlijn tegen 15 maart 2009 moeten omzetten. Maar het was pas in juli vorig jaar, in het kader van een door de overheid geeiste spoedprocedure (versnelde procedure), dat het parlement een wet en een KB (19 september 2013) ter omzetting van de richtlijn heeft aangenomen.

Wat zijn die "metadata" ?

Metadata stemmen overeen met alle informatie die betrekking heeft op de communicatie, met uitzondering van de inhoud ervan. De inhoud, dat is wat we zeggen. Metadata, dat is wat we doen: wie contacteert wie, op welk tijdstip, hoe lang, vanaf welk apparaat, vanaf welke locatie, ...

De Belgisch wet is van toepassing op de metadata van alle vaste en mobiele communicatie (GSM) en alle e-mails die worden verzonden. Wanneer deze gegevens worden geanalyseerd en gelinkt, kunnen ze de specifieke locatie en de verschillende ontmoetingen van iedereen gedurende een hele dag bepalen.

De problemen van een algemene bewaarplicht

 • Het nut ervan werd niet bewezen
 • Vermoeden van schuld
 • Disproportionele maatregel
 • Tast verschillende fundamentele rechten en vrijheden aan
  • Het recht op privacy
  • Vrijheid van vereniging en vergadering
  • Vrijheid van beweging
  • Vrijheid van meningsuiting
 • Schending van het beroepsgeheim
 • Schending van het bronnengeheim

Steun ons

Financier (de bescherming van) jouw privacy, niet de (uitbouw van een) controlestaat.

 • 85 donaties
 • 5717 € behaald
 • 114% van 5000€

De campagne is nu voorbij. Dank je!

Taal

Citaat

Een maatschappij die een fundamentele vrijheid opoffert voor een beetje veiligheid, verdient geen van beiden.

Benjamin Franklin