Dataretentie in België

Voor deze campagne kunnen we rekenen op de steun van verschillende bekende Belgen en organisaties uit zowel België als het buitenland.

Wil je als individu of organisatie de campagne mee ondersteunen? Aarzel niet en neem contact met ons.

De gezichten van de campagne:

Lucas Belvaux

Filmmaker

« Hoe noem je een land dat al haar burgers beschouwt (en behandelt) als potentiële delinquenten? Hoe noem je een land dat zich het recht toeëigent om binnen te dringen in het privé-leven en de intimiteit van elk individu? Hoe kan men zich voorstellen dat een democratie, die uitgaat van respect en vertrouwen tussen een staat en haar burgers, kan weerstaan aan een dergelijke opvatting van de individuele vrijheid? Hoe lang nog kunnen Europa en de landen die er deel van uitmaken, weerstaan aan de geleidelijke uitholling van de waarden en de principes die aan de basis ervan liggen en die die landen samengebracht hebben? »

Jan Blommaert

Sociolinguïst en taalkundig antropoloog

« Het recht op een soevereine private sfeer is een fundamentele vrijheid die behoort tot de erfenis van de democratische verlichting en die slechts door een zeer moeizaam proces verworven is. We hebben geleerd dat net het gerespecteerde onderscheid tussen een private en een publieke sfeer het verschil uitmaakte tussen een democratie en een totalitaire staat, waarin de overheid het totale gedrag van haar burgers reguleert. Het is precies in die private sfeer dat we een individu kunnen zijn, een vrij en autonoom mens wiens gedachten en handelingen in die private sfeer enkel door de eigen verantwoordelijkheid en moraal worden beoordeeld. Wetten die deze fundamentele regel doorbreken plaatsen de overheid aan de kant van de totalitaire regimes die democraten altijd hebben bestreden. Zo’n wetten zijn gebaseerd op een fundamenteel wantrouwen van de burgers door de overheid. Ze zullen uitmonden in een fundamenteel wantrouwen van de overheid door de burgers en, wat nog erger is, van burgers door burgers. »

Eva Brems

Hoogleraar mensenrechten

« Het vergaren van informatie over iedere burger is typisch iets dat wordt voorgesteld als onschuldig ’voor wie niets te verbergen heeft’ en als nodig voor het bestrijden van misdaad. In de praktijk blijkt nochtans dat zulke maatregelen vaak gebruikt worden tegen de pers, tegen politieke dissidenten en tegen het maatschappelijke middenveld. Daarom vertrouw ik het voor geen haar. »

Ben Caudron

Socioloog en schrijver

« De dataretentiewet lijkt mij geen weerspiegeling van een zorgvuldige afweging tussen technologische vernieuwing en het maatschappelijk belang, en de gevaren die erin besloten liggen, lijken me een al even groot kwaad als het onheil waartegen het ons zou moeten beschermen. »

Elise Degrave

Post-doctorante à la Chaire e-Gouvernement et au CRIDS

« Stel je je huis voor zonder gordijnen voor de ramen. Zou je je op dezelfde manier gedragen als je ervan bewust was dat iedereen op elk moment kan zien wat je doet? Een maatschappij waarin onze gegevens zonder beperkingen kunnen circuleren, is vergelijkbaar met een huis zonder gordijnen. We kunnen ons makkelijk voorstellen dat de gevolgen voor onze persoonlijke ontwikkeling vergelijkbaar zijn: we zouden ons verplicht voelen om ons aan te passen aan een opgelegd model om problemen te vermijden. »

Thomas Gunzig

Schrijver en radio-columnist

« Het is mijn grootste ambitie om vergeten te worden. »

Hilde Keteleer

Literair vertaalster

« Toen ik in 2010 het essay van Ilija Trojanow en Juli Zeh (behalve romanauteur ook juriste) Aanslag op de vrijheid vertaalde, zijn mijn ogen opengegaan. Het boek wordt voorafgegaan door een motto van Benjamin Franklin: ‘Wie de vrijheid opgeeft om veiligheid te vinden zal ten slotte beide verliezen.’ Op overtuigende wijze documenteren de auteurs dat we in het Westen goed op weg zijn om die inderdaad beide te verliezen. Van de veiligheidswaan die sinds 2001 onze democratieën van binnenuit aantast, worden alleen firma’s beter die hun geld verdienen met camera’s, telefoontapinstallaties etc. Vooral de conclusie dat een belangrijk rechtsprincipe onderuit gehaald wordt, met name het principe dat iedereen moet worden beoordeeld op zijn daden en niet op zijn fantasieën, bleef me in het geheugen gegrift. Als dit principe van strafvervolging wordt vervangen door massabewaking bij wijze van preventie, komen we onvermijdelijk hier uit: ‘Wie preventief denkt, heeft de keuze om ofwel alle mensen als potentieel gevaarlijk in te schatten en ze ook in overeenstemming daarmee te behandelen (controle, observering, algemene verdenking), of hij deelt de mensen in (goede) burgers en (slechte) terroristen in. In de praktijk worden de twee benaderingswijzen met elkaar verbonden tot één enkel concept. Als schrijver wil ik worden beoordeeld op mijn fantasie, als burger op mijn daden. Daarom maak ik me zorgen om de nieuwe dataretentiewet. Ik wil niet worden behandeld als een potentiële verdachte en ik wil mijn recht op privacy gevrijwaard zien. »

Joke van Leeuwen

Auteur en performer

« Ons op verdachten laten lijken, wat denken ze wel met hun bedenkelijke richtlijn. »

Pierre Mertens

Schrijver

« Ik heb gelukkig ontdekt dat we nog een recht op privacy hebben. Zou het in dat geval mogelijk zijn om het niet aan te tasten en te ondermijnen ? »

Martine Simonis

Secretaris-generaal van de AJP

« Voor de AJP vormt deze wet een reële bedreiging voor het bronnengeheim van journalisten. Nochtans is dat geheim wettelijk beschermd. Zonder bescherming van journalistieke bronnen is er geen vrijheid van informatie mogelijk. Hier wordt geraakt aan onze vrijheid van meningsuiting. »

Nigel Williams

Cabaretier

« Vrijheid wordt niet gevrijwaard door repressie en een maatschappij zonder privacy. Vrijheid en Democratie haal je niet uit andermans brievenbus. »

Zij ondersteunen onze campagne:

Belgïe

Europa

Steun ons

Financier (de bescherming van) jouw privacy, niet de (uitbouw van een) controlestaat.

  • 85 donaties
  • 5717 € behaald
  • 114% van 5000€

De campagne is nu voorbij. Dank je!

Taal

Citaat

Een maatschappij die een fundamentele vrijheid opoffert voor een beetje veiligheid, verdient geen van beiden.

Benjamin Franklin